Ponoko

Browse & buy

All prices are in US$ and exclude shipping costs
Back to main showroom None-set-showroom_icon

iso9001 showroom

  • Male
  • Female
  • Don't know

iso9001

Says:

Często na stronach webowych czy w ulotkach oraz odmiennych formach reklamowych można dostrzec, że jakaś jednostka chwali się posiadaniem charakterystycznego certyfikatu. To systemy iso 9001, które są globalną normą, której obowiązkiem jest precyzowanie wymagań, które powinien dopełniać systemy zarządzania jakością w podanej organizacji. Standardy tego rodzaju nie są nowoczesne, ponieważ używa się je już od dłuższego okresu. Początkowy w użyciu pojawił się kilkadziesiąt lat temu oraz do dziś często pojawiają się nowatorskie. Obowiązującym jest na chwilę bieżącą systemy iso 9001. Norma ta może być użyta poprzez przeróżnego rodzaju firmy, funkcjonujące w różnorodnych branżach. Norma jest ukierunkowana na spełnienie żądań odbiorców jak również wcześniejsze ich poznanie. Kluczowe zadania zgrupowane z wymaganiami normy to miedzy innymi wprowadzenie kontroli nad zapisami oraz dokumentacją, opracowanie kompetentnych systemów zarządzania jakością, wyznaczanie procesów realizacji wyrobu, realizowanie pomiarów.

Lives in:

Favourite materials:

Ponoko experience:

Joined: 05 Dec, 12
Currently selling: 0 products & 0 product plans
Giving away: 0 items

Comments about iso9001:


Sign up for our newsletter
to get special offers: